De volleybalbond heeft beslist dat vanaf nu de nieuwe benamingen van de leeftijdscategoriën zullen gebruikt worden.

U11 wordt U12(2005-2006); U13 wordt U14(2003-2004);U15 wordt U16(2001-2002); U17 wordt U18(1999-2000) ;U19 wordt U20(1997-1998)

In principe wijst er niets betreffende de jaartallen,enkel de naam is gewijzigd.

Ik zal asap de nodige aanpassingen op de website doorvoeren